Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies w serwisie Czegoijaksieuczyc.pl

  1. Informacje wstępne:

1.1. Administratorem danych osobowych jest:

IDEIS Wojciech Głąbiński, Cieszyńska 35, 43-450 Ustroń, NIP: 9371854652, REGON: 070871690

1.2 Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 20 października 2020 roku. Ostatnia aktualizacja została dokonana w dniu 22.03.2022 r.

1.3 Serwis – to strona internetowa dostępna pod adresem Czegoijaksieuczyc.pl.

1.4 Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu.

1.5 Kupujący – Klient lub Konsument dokonujący zakupów w Sklepie.

1.6 Sklep – sklep internetowy działający w domenie Czegoijaksieuczyc.pl

  1. Dane osobowe wymagane do obsługi newslettera:

2.1 Podanie danych osobowych każdorazowo jest dobrowolne, podobnie jak zgoda na ich przetwarzanie.

2.2. Podanie danych osobowych, tj. adresu email, jest warunkiem korzystania z newslettera.

2.3 Każda osoba może w dowolnym momencie zaktualizować swoje dane lub zażądać ich usunięcia.

2.4 Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie, na który została udzielona zgoda przez ich posiadacza.

2.5 Dane osobowe to dane podawane w ramach formularzy udostępnianych w serwisie.

2.6 Celem przetwarzania danych osobowych jest wysyłka newslettera oraz nawiązanie kontaktu zwrotnego z użytkownikiem.

2.7 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na wysyłkę newslettera oraz prośba o nawiązanie kontaktu.

2.8 Administrator przetwarza dane osobowe tych osób, które zapisały się na newsletter oraz tych osób, które za pośrednictwem serwisu nawiązały kontakt z administratorem.

3. Dane osobowe wymagane do obsługi Zamówień w Sklepie:

3.1 Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych dobrowolnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

3.2 Kupujący, składając Zamówienie w Sklepie, oświadcza, iż podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon.

3.3 Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak tychże danych uniemożliwi realizację Zamówienia.

3.4. Sklep przetwarza dane Kupujących w celach analitycznych i statystycznych, marketingowych oraz w celu potencjalnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.5. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Kupującego w zakresie: imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon osobom trzecim, w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda dotyczy zwłaszcza przekazywania danych do serwisów obsługujących płatności internetowe (PayPal.com, Przelewy24) w celu dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

3.6. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.7 Kupujący może w dowolnym momencie zaktualizować swoje dane, zażądać ich usunięcia, lub wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych.

3.8. Kupujący ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania swoich danych przez Administratora.

3.9. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Kupującego do momentu wycofania tej zgody przez Kupującego, o ile wcześniej dane zostały pozyskane przez Administratora na podstawie zgody Kupującego.


4. Pliki cookies:

4.1 Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to jedyne informacje, jakie serwis zbiera automatycznie.

4.2 Pliki cookies zapisywane są w plikach tekstowych i stanowią dane informatyczne.

4.3 Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.

4.4 W serwisie stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

– sesyjne (session cookies) – to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu do czasu opuszczenia serwisu lub do czasu wylogowania się z serwisu lub do czasu wyłączenia oprogramowania,

– stałe (persistent cookies) – to pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4.5 W ramach serwisu stosuje są następujące rodzaje plików cookies:

  1. a) „niezbędne” pliki cookies, służące do korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki czy wyglądu strony internetowej,
  4. d) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego preferencji.

4.6 Najczęściej oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

4.7. Użytkownik serwisu ma możliwość dokonania w dowolnym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione na przykład po to, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika

4.8 Dokładne informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są dla każdego użytkownika w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

5. Newsletter:

5.1 Podczas subskrypcji newslettera, zwanego też biuletynem, wymagane jest jedynie podanie imienia i adresu email. Na ten adres będą przesyłane informacje handlowe od Administratora lub darmowe fragmenty Produktów dostępnych w Sklepie.

5.2 W dowolnym momencie można zrezygnować z subskrypcji, klikając w link anulujący subskrypcję. Link znajduje się w stopce newslettera.

5.3 Dane wymagane podczas rejestracji newslettera będą przetwarzane przez:

  • Administratora,
  • FreshMail Sp. z o.o., właściciela serwisu freshmail.com, obsługującego system mailingowy.

6. Umowa na powierzenie danych osobowych:

6.1 Kupujący oświadcza, iż jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Administrator oświadcza, iż działa zgodnie obowiązującymi przepisami oraz z obowiązkami wynikającymi z RODO.

6.2 Administrator oświadcza, iż następujące podmioty przetwarzają dane osobowe Kupującego w jego imieniu, a które są niezbędne do obsługi Zamówień w Sklepie:
– Zenbox Sp. z o.o. – hosting,
– FreshMail Sp. z o.o. – obsługa komunikacji mailingowej i marketingowej.
– Alphabet.com – obsługa Google Analytics.
6.3 Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO.
6.4 Administrator wykorzystuje oprogramowanie Google Analytics w celu analizy sposobu, w jaki wykorzystywany jest serwis przez użytkowników. Należy pamiętać, że Google Analytics wykorzystuje pliki cookies w celu analizy statystycznej związanej z ruchem na stronie i gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane w ten sposób.
6.5 Dane związane z urządzeniem, z jakiego użytkownik łączy się z serwisem, zbierane są w logach w celach statystycznych i dotyczą takich danych jak adres IP, system operacyjny, typ urządzenia, rodzaj przeglądarki internetowej itp.
6.6 Administrator ma prawo i obowiązek udostępniać przekazane mu dane osobowe organom państwowym na mocy ich wiążących decyzji lub orzeczeń.
6.7 Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia cookies podmiotom zewnętrznym.
6.8 Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują linki (odsyłacze) zamieszczane w serwisie.

7. Uwagi końcowe:

7.1 Przeglądanie serwisu bez zapisania się na newsletter lub bez nawiązywania kontaktu nie wymaga podawania danych osobowych użytkownika serwisu.

7.2 Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu, ale nie blokuje możliwości z korzystania z niego.

8. Kontakt.

Wojciech Głąbiński

w.glabinski (at) czegoijaksieuczyc.pl